LatestNews

Leasing w firmie

Leasing w firmie

Leasing w firmie

Leasing to jeden ze skutecznych sposobów na to, aby obniżyć sobie podstawę do opodatkowania i prowadzić swój biznes nieco niższym kosztem. Biorąc leasing na koniec roku po to, aby obniżyć sobie wysokość zobowiązań wobec fiskusa należy wziąć pod uwagę fakt, że istnieją dwa rodzaje leasingu: operacyjny oraz finansowy. Leasing finansowy można porównać do sytuacji zaciągana kredytu zaciąganego w banku.

Jest to sytuacja, w której przedmiot jest wpisywany do majątku trwałego leasingobiorcy. Na leasingobiorcy także ciąży w takiej sytuacji obowiązek odpisywania sobie kosztów amortyzacji leasingowanego przedmiotu od dochodów.

Środek wzięty w ten sposób w leasing jest powiększeniem stanu majątkowego przedsiębiorcy, ale nie jest środkiem trwałym w firmie.

W tym przypadku do kosztów można wpisać sobie odsetki, jakie płaci się leasingodawcy.

Jak widać więc, taki leasing finansowy nie jest dobrym sposobem na finansowanie przedmiotów jeśli chcemy mieć szybką inwestycję i jeśli chcemy na koniec roku znacząco obniżyć sobie podatek. Do tego celu znacznie lepiej przyda nam się leasing operacyjny.

http://prezenciory.pl/

Nowe wpisy o pożyczkach: