LatestNews

Skandia polisa inwestycyjna

Skandia polisa inwestycyjna

Skandia polisa inwestycyjna (10)Polisa inwestycyjna łączy pomnażanie zgromadzonego kapitału i ochronę ubezpieczeniową.
Jest to polisa na życie i inwestowanie w jednym.
Wykupując polisę inwestycyjną klienci opłacają składki w dwóch częściach. Pierwsza część idzie na zapewnienie wypłaty określonej sumy na wypadek śmierci, drugą wykupuje się jednostki uczestnictwa w Ubezpieczeniowym Funduszu Kapitałowym. Są one inwestowane w Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych. Organy te zarządzają środkami pieniężnymi według ustalonej polityki finansowej.
Zysk nie jest tu  gwarantowany i wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym.
Skandia to szwedzkie Towarzystwo Ubezpieczeń na życie, które działa w Polsce od 1999r. Specjalizują się w ubezpieczeniach na życie zarówno tych tradycyjnych jak i z ubezpieczonym funduszem kapitałowym.
Jednym ze sztandarowych produktów jest w Skandia polisa inwestycyjna.
Dzięki serwisowi online klient może w każdej chwili sprawdzić przebieg inwestycji, wskazać sposób inwestycji przyszłych składek, aktywować nowe usługi.

Nowe wpisy o pożyczkach: