LatestNews

Windykacja polubowna i Windykacja sądowa

Windykacja polubowna i Windykacja sądowa

Windykacja sądowa i windykacja polubowna

Jak działa firma windykacyjna?

Firmy windykacyjne działają na tej zasadzie, że odkupują one od wierzycieli ich niewypłacalnych dłużników. Oznacza to, iż windykator pokrywa dług, a potem na własną rękę dąży do odzyskania zainwestowanych w ten sposób pieniędzy. Warto wspomnieć, iż wiąże się to z dużym dla niego zarobkiem, ponieważ dłużnikowi naliczane są odsetki (czasem naprawdę nie małe). Większość firm stosuje praktykę jaką jest windykacja polubowna – proponują one dłużnikowi rozłożenie rat w taki sposób, by był w stanie je spłacać. Należy jednak pamiętać, że im więcej rat, a co za tym idzie – im dłuższy okres spłaty, tym większą prowizję nalicza sobie windykator. Dług może w ten sposób wzrosnąć nawet kilkukrotnie. Jeśli polubowne rozwiązanie nie wchodzi w grę, ponieważ dłużnik unika kontaktu z windykatorem lub w momencie, w którym łamie warunki ustalonej ugody – sprawa może trafić do sądu. Windykacja sądowa ma na celu ściągnięcie z dłużnika należności wobec firmy windykacyjnej na podstawie prawomocnego wyroku sądowego.

Nowe wpisy o pożyczkach: